Få Hjælp til din Ydeevnedeklaration

I Danmark er det et krav fra Byggevareforordningen, at CE mærkning af stål og aluminium ledsages af en ydeevnedeklaration – en såkaldt DoP. Få udarbejde Ydeevnedeklarationen hos I Want Quality.

Alle, der forhandler CE mærkede stål eller aluminiumskomponenter, skal levere dem med en korrekt udfyldt ydeevnedeklaration.

Det er denne deklaration, der gør det muligt for en kunde at se, hvorvidt det givne produkt er egnet til en særlig type byggeri – altså om byggevarens evner og egenskaber passer til kravene.

En ydeevnedeklaration er derfor også den dokumentation, der i det hele taget giver lov til at få godkendt sine produkter, da den påviser egenskabernes egnethed.  Fabrikanten står naturligvis inde for varen og dennes ydeevne, når virksomheden underskriver, at CE mærkning og ydeevnedeklarationen er udarbejdet ved brug af en harmoniseret standard / ETA og lever op til det, som er angivet.

Ydeevnedeklaration DoP

Derfor er ydeevnedeklarationen vigtig!

Byggeforordningen kræver, at produkter med CE-mærkning ledsages af en ydeevnedeklaration, der også kaldes en DoP, som er en forkortelse for Declaration of Performance.

Byggeforordningen har ulovliggjort import og salg af sub-standard på det europæiske marked. Dette for at sikre, at der er bedre kontrol med produkter, så der f.eks. ikke anvendes dårligere byggematerialer, der ligger udenfor de påkrævede kvalitetsstandarder.

En ydeevnedeklaration (DoP) skal derfor leve op til en række krav, hvor producenten påtager sig ansvaret for, at produktet lever op til DoP. Produktet skal ligeledes være udstyret med en identifikationskode, tilknyttes præstationsklasse, leve op til harmoniseret standard etc.

Særligt til Ce mærkning er det et krav, der medfølger ydeevnedeklaration med information eller henvisning til et nøje angivet online tilgængeligt dokument, har information om produkttypen, anvendelsesformålet, produktionssted, test, godkendelsesinstans og en ydeevneklasse.

Der er med andre ord tale om information, der garanterer, produktet er af en bestemt kvalitet – og dermed sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Kontakt I want Quality og få hjælp til din ydeevnedeklaration

Er du interesseret i en let proces, hvor du får den rette kvalitetssikring og korrekt dokumentation heraf?

Vi kontrollerer og udarbejder ydeevnedeklarationer til dine produkter, så du har forudsætningerne på plads forud for CE mærkning.

Kontakt os på Tlf. +45 4215 7183, email: mail@i-want-quality.dk eller udfyld venligst kontaktformen ved at klikke på ”kontakt os”.

Emner: DoP – deklaration af ydeevne