Få udarbejdet et FPC system til kvalitetsstyring af svejsninger og øg virksomhedens produktivitet. Vi tager os af det tunge papirarbejde og forenkler processerne, så tingene bliver dokumenteret – nu og fremover.

 

For at kunne opfylde kravene til CE-mærkning skal man som virksomhed kunne fastlægge, dokumentere og vedligeholde et kvalitetssystem til FPC – Factory Production Control. Dette er for at sikre, at de markedsførte produkter stemmer overens med de deklarerede ydeevneegenskaber.

Et FPC-system kan tage udgangspunkt i et DS/EN ISO 3834 system eller være specifikt tilpasset kravene i DS/EN 1090-1. Kvalitetssystemet skal blandt andet indeholde skriftlige procedurer, inspektioner og prøvninger.

FPC system - CE mærkning og DoP

Alle disse procedurer bliver til en kvalitetshåndbog, som beskriver de enkelte fremgangsmåder og arbejdsprocesser. Et FPC-system er således hele dokumentationsdelen af et stykke godt smedearbejde.

I want Quality kan hjælpe din virksomhed med at udarbejde et FPC-system til kvalitetsstyring af svejsninger og derigennem øge jeres produktivitet, konkurrenceevne og troværdighed. Vi arbejder bevidst på at overskueliggøre og forenkle det tunge kvalitetsarbejde og kigger altid på at optimere de enkelte processer, så det bliver mest rentabel.

Ring gerne til os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.