CE Mærkning stål

Få CE mærket dine produkter under de påkrævede europæiske standarder. Vi klarer kvalitetssikring, dokumentation og sikrer dig en lettere proces.

CE mærkning af stål og aluminium kan være en stor mundfuld for de fleste virksomheder. I dag stilles der krav om, at de bærende stål- og aluminiumsprodukter skal CE mærkes, hvis de hører under EN 1090-1 (en europæisk standard). CE mærkningen står som garanti for, at du som fabrikant kan stå inde for produktets kvalitet og har underlagt det en kontrol, der fungerer som ydeevnedeklaration.

Formålet er at dokumentere, dit produkt har været igennem en kvalitetsstyring og er fundet sikkert til byggeri og anlægsarbejde med netop stål og/eller aluminium. Vi hjælper dig sikkert igennem denne proces, så dit produkt kan markedsføres og anvendes lovpligtigt – naturligvis med den rette dokumentation.

CE mærkning af stål
CE mærkning stål

CE mærkning af stål – med fokus på forenkling

Det er essentielt, at fabrikanter og bygherrer udelukkende anvender CE mærket stål eller aluminium til f.eks. byggeprojekter. Anvendes der stål- eller aluminiumsmaterialer, der ikke er blevet CE godkendt, kan de resultere i, byggeriet vurderes som mangelfuldt. Det kan koste tid og penge, eftersom byggestop er dyre og tidsrammen for at lovliggøre materialerne kan blive langvarig. Derfor er det vigtigt, både sælgere og købere handler med CE mærkede varer, der lever op til standarden EN 1090-1.

I Danmark kræver Byggevareforordningen, at CE mærkning af stål er tilknyttet en ydeevnedeklaration – en såkaldt DoP.

I want Quality hjælper dig med CE mærkning og korrekt ydeevnedeklaration, så byggevaren er lovlig, dokumenteret og kan bevæge sig frit på det europæiske marked.

Kontakt og for at høre mere om, hvordan vi hjælper dig med effektiv og fyldestgørende CE mærkning

Emner: CE mærkning stål